CMUGS Podcast – Coffee, Me, & PM0.1 ที่ดอยสุเทพกับขุนช่างเคี่ยน

Podcast ที่สอง ของ CMU Geographic Society วันนี้ พวกเราจะชวน “ใส่แว่นส่องโลก” ผ่านมุมมองของนักภูมิศาสตร์กับกาแฟ โดยมีนักศึกษาปริญญาโทสองท่านคือ อรรถชัย บุญประเสริฐและอารียา ติวะสุระเดช เพื่อเข้าไปสำรวจว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก (Nanoparticles) หรือ PM0.1 คืออะไรกับอาจารย์ ดร.

Read more