CMUGS: เปิดโลกภูมิศาสตร์ EP.1 – ภูมิศาสตร์เบื้องต้น ใน ภูมิศาสตร์เบื้องต้น

“ภูมิศาสตร์คืออะไร” มักเป็นคำถามแรกๆ ที่ถูกถามในแทบทุกระดับการศึกษาในวิชาภูมิศาสตร์เองเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองและเป็นคำถามแรกๆ สำหรับผู้ปกครองและคนอื่นเมื่อสามารถสอบติดในภาควิชาภูมิศาสตร์ของหลายมหาวิทยาลัยและมีความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มากมายทั้ง เป็นวิชาทำแผนที่  เป็นวิชาเกี่ยวกับหินดิน  เป็นวิชาที่ท่องแต่ชื่อเมืองหลวงและประเทศ  แต่มันใช่จริงหรือจากที่กล่าวมาทั้งหมด? อีกทั้งทำไมภูมิศาสตร์ถึงถูกเปรียบเทียบเป็นเหมือน “เป็ด” ไปได้ แล้ววิชานี้เป็นเป็ดเหมือนคำกล่าวอ้างจริงๆ หรือไม่ “เปิดโลกภูมิศาสตร์” วันนี้ คอลิค เหมแก้ว และอัษฎาวุธ อินทรมา จะพามาดูถึงภูมิศาสตร์ว่าคืออะไร

Read more