CMUGS: ใส่แว่นส่องโลก EP.5 – ภูมิศาสตร์ของความมั่นคงทางอาหาร เมือง และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด-19

“…[สืบเนื่องจากโควิด-19] ปัญหาบางอย่างที่เราไม่เคยรู้…มันกลับมามีอิทธิพลกับชีวิตเราจริงๆ …ความเหลื่อมล้ำ เช่น การถือครองที่ดินโดยคนรวย มันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าผู้คนมีความเท่าเทียมกัน” “…เราไม่ได้เชื่อมโยงกับแค่อาหาร แต่เราเชื่อมโยงกับผังเมือง เราอยู่ตรงไหนได้ของผังเมือง อาหารปลูกได้ตรงไหน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันหมด…แต่สิ่งสำคัญที่เราจะลืมไม่ได้เลย คือ ตัวเรามีอำนาจกำหนด…สามารถที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่างได้…” “ไนโตรเจนไดออกไซด์สัมพันธ์กับเขตเมืองและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก…เมื่อสถานการณ์โควิดเข้ามา…ค่าไนโตรเจนฯ กลับ fade ลงเรื่อยๆ เป็นผลมาจากการล็อกดาวน์หรือเปล่า …ทางด้านสายเทคนิค ข้อมูลที่ไหลเข้ามาในแต่ละวันเยอะมาก…ถ้ามีการประยุกต์ใช้ข้อมูลให้ตรงจุด

Read more