ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E210047

ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210047 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3523 หรือดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http://soc.cmu.ac.th/e210047/