ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การเปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563

เนื่องด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563 จึงประกาศการรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2562 ดังรายละเอียดและกำหนดการดังแนบนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง อีเมล์: geography.cmu@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-943505 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ

  1. จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด ที่นี่
  2. ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก เอกสารแนบ1 ดาวน์โหลด ที่นี่
  3. เอกสารแนบ2 ดาวน์โหลด ที่นี่
  4. เอกสารแนบ3 ดาวน์โหลด ที่นี่
00-จดหมายออกภายนอกเชิญโรงเรียน-ครุฑ

01-ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก-สอวน.-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เอกสารแนบหมายเลข-1

02-เอกสารแนบ-2

03-เอกสารแนบ-3