ภูมิศาสตร์ มช. สัญจร ณ โรงเรียนจอมทอง

วันนี้ (24 มกราคม 2560) เวลา 09.30 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57) ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์ มช. สัญจร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “จอมทองวิชาการเปิดบ้านจอมยุทธ์” ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการของภาควิชาและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของนักศึกษา โดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อมอบความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศให้แก่นักเรียนที่สนใจ รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชา อันจะนำไปสู่การส่งเสริมความรู้ทางภูมิศาสตร์ให้แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

(ขอขอบพระคุณภาพจาก Facebook Gae Liwa, Jirapong Yopanutsak)

ภาพกิจกรรมภูมิศาสตร์ มช. สัญจร ณ โรงเรียนจอมทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *