กำหนดการโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ หรือพื้นที่ หรือสอวน. ในขณะนั้น ทั้งนี้โปรดติดตามข้อมูลจาก ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างใกล้ชิด *

กำหนดการโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด ที่นี่