วันขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2564 (31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2565)

When:
January 31, 2022 – February 4, 2022 all-day
2022-01-31T00:00:00+00:00
2022-02-05T00:00:00+00:00