วันขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผลสำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา S/2564 (9 – 13 พ.ค. 2565)

When:
May 9, 2022 – May 13, 2022 all-day
2022-05-09T00:00:00+00:00
2022-05-14T00:00:00+00:00