CMUGS: ใส่แว่นส่องโลก EP.5 – ภูมิศาสตร์ของความมั่นคงทางอาหาร เมือง และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด-19

https://www.youtube.com/watch?v=IHndC4qdKRs

“…[สืบเนื่องจากโควิด-19] ปัญหาบางอย่างที่เราไม่เคยรู้…มันกลับมามีอิทธิพลกับชีวิตเราจริงๆ …ความเหลื่อมล้ำ เช่น การถือครองที่ดินโดยคนรวย มันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าผู้คนมีความเท่าเทียมกัน”

“…เราไม่ได้เชื่อมโยงกับแค่อาหาร แต่เราเชื่อมโยงกับผังเมือง เราอยู่ตรงไหนได้ของผังเมือง อาหารปลูกได้ตรงไหน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันหมด…แต่สิ่งสำคัญที่เราจะลืมไม่ได้เลย คือ ตัวเรามีอำนาจกำหนด…สามารถที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่างได้…”

“ไนโตรเจนไดออกไซด์สัมพันธ์กับเขตเมืองและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก…เมื่อสถานการณ์โควิดเข้ามา…ค่าไนโตรเจนฯ กลับ fade ลงเรื่อยๆ เป็นผลมาจากการล็อกดาวน์หรือเปล่า …ทางด้านสายเทคนิค ข้อมูลที่ไหลเข้ามาในแต่ละวันเยอะมาก…ถ้ามีการประยุกต์ใช้ข้อมูลให้ตรงจุด ประเด็นนี้น่าสนใจมาก…อันนี้ยังไม่ได้รวมถึงภูมิศาสตร์เชิงอำนาจที่มองไม่เห็น…”

Podcast แรก ของ CMU Geographic Society วันนี้ พวกเราจะชวน “ใส่แว่นส่องโลก” ผ่านมุมมองของนักภูมิศาสตร์ปริญญาโทที่แตกต่างกันทั้ง 3 คนนี้ (แพร-อารียา โมบาย-ยลดา และ เตอร์-สิทธิณัฐ) พวกเขาจะช่วยเชื่อมโยงปัญหาโควิด เข้ากับความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนผ่านของเมือง และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์

Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IHndC4qdKRs

#CMUGeographicSociety #CMUGS #ใส่แว่นส่องโลก #EP5 #โควิด19 #อาหาร #เมือง #อุตสาหกรรม