ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562      ด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศแจ้งเรื่องการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ในการนี้

Read more

ตัวแทน สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (The 1st

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย 1) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1

ประกาศศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ภาคเหนือ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย 1) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1

ประกาศศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ภาคเหนือ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ  

Read more