ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E210047

ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210047 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์

Read more

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

ด่วนเพิ่มรอบพิเศษ!!!!! ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับสมัครทาง Internet หรือสมัครโดยตรงที่ภาควิชาภูมิศาสตร์: ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน- 20 กรกฎาคม 2561 ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php สอบข้อเขียน:

Read more

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะและสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไขตามที่ ทปอ. ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 3) (TCAS รอบที่ 3) และรายละเอียดการส่งเรียงความ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้สมัคร ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ  

Read more