CMUGS: เปิดโลกภูมิศาสตร์ EP.2 – เมื่อภูมิศาสตร์กลายเป็นภูมิศาสตร์อันหลากหลาย

อารียา ติวะสุระเดช (แพร) ระหว่างการอ่านหนังสือและทบทวนวรรณกรรมด้านภูมิศาสตร์มนุษย์ในประเด็นต่าง ๆ ผู้เขียนสังเกตว่าบทความหลายชิ้นเลือกใช้คำว่า geographies หรือภูมิศาสตร์อันหลากหลาย ซึ่งทำให้ผู้เขียนเกิดความสงสัยว่ามันต่างจากการใช้คำว่า geography หรือภูมิศาสตร์อย่างไร เช่น Hybrid geographies (Whatmore, 2002), Food’s cultural geographies (Cook

Read more

CMUGS: เปิดโลกภูมิศาสตร์ EP.1 – ภูมิศาสตร์เบื้องต้น ใน ภูมิศาสตร์เบื้องต้น

“ภูมิศาสตร์คืออะไร” มักเป็นคำถามแรกๆ ที่ถูกถามในแทบทุกระดับการศึกษาในวิชาภูมิศาสตร์เองเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองและเป็นคำถามแรกๆ สำหรับผู้ปกครองและคนอื่นเมื่อสามารถสอบติดในภาควิชาภูมิศาสตร์ของหลายมหาวิทยาลัยและมีความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มากมายทั้ง เป็นวิชาทำแผนที่  เป็นวิชาเกี่ยวกับหินดิน  เป็นวิชาที่ท่องแต่ชื่อเมืองหลวงและประเทศ  แต่มันใช่จริงหรือจากที่กล่าวมาทั้งหมด? อีกทั้งทำไมภูมิศาสตร์ถึงถูกเปรียบเทียบเป็นเหมือน “เป็ด” ไปได้ แล้ววิชานี้เป็นเป็ดเหมือนคำกล่าวอ้างจริงๆ หรือไม่ “เปิดโลกภูมิศาสตร์” วันนี้ คอลิค เหมแก้ว และอัษฎาวุธ อินทรมา จะพามาดูถึงภูมิศาสตร์ว่าคืออะไร

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2565

ด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565 จึงประกาศการรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 ดังรายละเอียดและกำหนดการดังแนบนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง อีเมล: geography.cmu@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรศัพท์

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนและโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมงาน “วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020)”

ด้วย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ESRI (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020)” ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 –

Read more

วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020)

ด้วย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ESRI (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดกิจกรรม วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020) ขึ้น ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00

Read more