CMUGS Podcast – Coffee, Me, & PM0.1 ที่ดอยสุเทพกับขุนช่างเคี่ยน

Podcast ที่สอง ของ CMU Geographic Society วันนี้ พวกเราจะชวน “ใส่แว่นส่องโลก” ผ่านมุมมองของนักภูมิศาสตร์กับกาแฟ โดยมีนักศึกษาปริญญาโทสองท่านคือ อรรถชัย บุญประเสริฐและอารียา ติวะสุระเดช เพื่อเข้าไปสำรวจว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก (Nanoparticles) หรือ PM0.1 คืออะไรกับอาจารย์ ดร.

Read more

CMUGS: ใส่แว่นส่องโลก EP.6 – เก็บตกจาก Clubhouse ห้อง Climate Talks Thailand : ใครเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ?

ชยา วรรธนะภูติ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม 2564 ใน Clubhouse ห้อง Climate Talks Thailand หัวข้อ Who Changes the Climate? ใครเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ? มีการพูดคุยในประเด็นที่ว่า ฝรั่งผิวขาวเจ้าอาณานิคมและนายทุนบรรษัทข้ามชาติ

Read more

CMUGS: ใส่แว่นส่องโลก EP.5 – ภูมิศาสตร์ของความมั่นคงทางอาหาร เมือง และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด-19

“…[สืบเนื่องจากโควิด-19] ปัญหาบางอย่างที่เราไม่เคยรู้…มันกลับมามีอิทธิพลกับชีวิตเราจริงๆ …ความเหลื่อมล้ำ เช่น การถือครองที่ดินโดยคนรวย มันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าผู้คนมีความเท่าเทียมกัน” “…เราไม่ได้เชื่อมโยงกับแค่อาหาร แต่เราเชื่อมโยงกับผังเมือง เราอยู่ตรงไหนได้ของผังเมือง อาหารปลูกได้ตรงไหน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันหมด…แต่สิ่งสำคัญที่เราจะลืมไม่ได้เลย คือ ตัวเรามีอำนาจกำหนด…สามารถที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่างได้…” “ไนโตรเจนไดออกไซด์สัมพันธ์กับเขตเมืองและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก…เมื่อสถานการณ์โควิดเข้ามา…ค่าไนโตรเจนฯ กลับ fade ลงเรื่อยๆ เป็นผลมาจากการล็อกดาวน์หรือเปล่า …ทางด้านสายเทคนิค ข้อมูลที่ไหลเข้ามาในแต่ละวันเยอะมาก…ถ้ามีการประยุกต์ใช้ข้อมูลให้ตรงจุด

Read more

CMUGS: ใส่แว่นส่องโลก EP.4 – Climate Change ไม่เกี่ยวกับการเมือง?: มองผ่านกรณีน้ำท่วมเยอรมนี

เผ่าไทย สินอำพล วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมากล่าวผ่าน Facebook Fanpage ของตนเองว่า “ปัญหา Climate Change ไม่มีคำว่าการเมือง เพราะภัยพิบัติธรรมชาติทุกครั้ง ที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนไม่ได้เจาะจงว่าจะเกิดกับรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แต่เกิดผลกระทบกับประชาชนและมนุษย์ทุกคน…” รวมถึงตอบ comment ด้วย “…นโยบายทั้งหลายต่อให้ดีแค่ไหนถ้าคนไม่ทำ

Read more

CMUGS: เปิดโลกภูมิศาสตร์ EP.3 – เส้นทางนักศึกษาภูมิศาสตร์ มช. (ตอนที่ 1) ฉันจะเรียนอะไร ?

Credit:Infographic: โชติ วีระกุล (ปั้น) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภูมิศาสตร์Data: ชยา วรรธนะภูติ และเผ่าไทย สินอำพล

Read more