ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา

Nov
22
Mon
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 2/2564 (22 พ.ย. 2564 – 28 ม.ค. 2565)
Nov 22 2021 – Jan 28 2022 all-day
Dec
15
Wed
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2564 (15 ธ.ค. 2564 – 25 ก.พ. 2565)
Dec 15 2021 – Feb 25 2022 all-day
Jan
31
Mon
วันขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2564 (31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2565)
Jan 31 – Feb 4 all-day
Feb
11
Fri
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2564
Feb 11 all-day
Feb
21
Mon
วันขอรับอักษรลำดับขั้น I 2/2564 (21 ก.พ. – 13 มี.ค. 2565)
Feb 21 – Mar 13 all-day