CMUGS: ใส่แว่นส่องโลก EP.5 – ภูมิศาสตร์ของความมั่นคงทางอาหาร เมือง และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด-19

“…[สืบเนื่องจากโควิด-19] ปัญหาบางอย่างที่เราไม่เคยรู้…มันกลับมามีอิทธิพลกับชีวิตเราจริงๆ …ความเหลื่อมล้ำ เช่น การถือครองที่ดินโดยคนรวย มันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าผู้คนมีความเท่าเทียมกัน” “…เราไม่ได้เชื่อมโยงกับแค่อาหาร แต่เราเชื่อมโยงกับผังเมือง เราอยู่ตรงไหนได้ของผังเมือง อาหารปลูกได้ตรงไหน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันหมด…แต่สิ่งสำคัญที่เราจะลืมไม่ได้เลย คือ ตัวเรามีอำนาจกำหนด…สามารถที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่างได้…” “ไนโตรเจนไดออกไซด์สัมพันธ์กับเขตเมืองและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก…เมื่อสถานการณ์โควิดเข้ามา…ค่าไนโตรเจนฯ กลับ fade ลงเรื่อยๆ เป็นผลมาจากการล็อกดาวน์หรือเปล่า …ทางด้านสายเทคนิค ข้อมูลที่ไหลเข้ามาในแต่ละวันเยอะมาก…ถ้ามีการประยุกต์ใช้ข้อมูลให้ตรงจุด

Read more

CMUGS: ใส่แว่นส่องโลก EP.4 – Climate Change ไม่เกี่ยวกับการเมือง?: มองผ่านกรณีน้ำท่วมเยอรมนี

เผ่าไทย สินอำพล วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมากล่าวผ่าน Facebook Fanpage ของตนเองว่า “ปัญหา Climate Change ไม่มีคำว่าการเมือง เพราะภัยพิบัติธรรมชาติทุกครั้ง ที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนไม่ได้เจาะจงว่าจะเกิดกับรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แต่เกิดผลกระทบกับประชาชนและมนุษย์ทุกคน…” รวมถึงตอบ comment ด้วย “…นโยบายทั้งหลายต่อให้ดีแค่ไหนถ้าคนไม่ทำ

Read more

CMUGS: เปิดโลกภูมิศาสตร์ EP.3 – เส้นทางนักศึกษาภูมิศาสตร์ มช. (ตอนที่ 1) ฉันจะเรียนอะไร ?

Credit:Infographic: โชติ วีระกุล (ปั้น) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภูมิศาสตร์Data: ชยา วรรธนะภูติ และเผ่าไทย สินอำพล

Read more

CMUGS: เปิดโลกภูมิศาสตร์ EP.2 – เมื่อภูมิศาสตร์กลายเป็นภูมิศาสตร์อันหลากหลาย

อารียา ติวะสุระเดช (แพร) ระหว่างการอ่านหนังสือและทบทวนวรรณกรรมด้านภูมิศาสตร์มนุษย์ในประเด็นต่าง ๆ ผู้เขียนสังเกตว่าบทความหลายชิ้นเลือกใช้คำว่า geographies หรือภูมิศาสตร์อันหลากหลาย ซึ่งทำให้ผู้เขียนเกิดความสงสัยว่ามันต่างจากการใช้คำว่า geography หรือภูมิศาสตร์อย่างไร เช่น Hybrid geographies (Whatmore, 2002), Food’s cultural geographies (Cook

Read more

CMUGS: เปิดโลกภูมิศาสตร์ EP.1 – ภูมิศาสตร์เบื้องต้น ใน ภูมิศาสตร์เบื้องต้น

“ภูมิศาสตร์คืออะไร” มักเป็นคำถามแรกๆ ที่ถูกถามในแทบทุกระดับการศึกษาในวิชาภูมิศาสตร์เองเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองและเป็นคำถามแรกๆ สำหรับผู้ปกครองและคนอื่นเมื่อสามารถสอบติดในภาควิชาภูมิศาสตร์ของหลายมหาวิทยาลัยและมีความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มากมายทั้ง เป็นวิชาทำแผนที่  เป็นวิชาเกี่ยวกับหินดิน  เป็นวิชาที่ท่องแต่ชื่อเมืองหลวงและประเทศ  แต่มันใช่จริงหรือจากที่กล่าวมาทั้งหมด? อีกทั้งทำไมภูมิศาสตร์ถึงถูกเปรียบเทียบเป็นเหมือน “เป็ด” ไปได้ แล้ววิชานี้เป็นเป็ดเหมือนคำกล่าวอ้างจริงๆ หรือไม่ “เปิดโลกภูมิศาสตร์” วันนี้ คอลิค เหมแก้ว และอัษฎาวุธ อินทรมา จะพามาดูถึงภูมิศาสตร์ว่าคืออะไร

Read more