ประกาศรายชื่อนักเรียนและโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมงาน “วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020)”

ด้วย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ESRI (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020)” ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 –

Read more

วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020)

ด้วย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ESRI (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดกิจกรรม วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020) ขึ้น ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00

Read more

ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 86 คน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยในงานมีตัวแทนนักศึกษาของภาควิชาภูมิศาสตร์

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย 1) เพื่อเข้าแข่งขันสอบรอบที่ 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย 1) เพื่อเข้าแข่งขันสอบรอบที่ 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ จำนวน 6 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าแข่งขันสอบรอบที่ 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 จำนวน 35 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 16.00

Read more